Close

KEi wiki

Hier vind je uitleg en/of definities. We maken de moeilijke terminologie kei-makkelijk voor je. Klik eenmaal op het woord om de uitleg te tonen. Klik nogmaals op het woord om de uitleg te sluiten.

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z


A/B-test

Is een testmethode die o.a. gebruikt wordt bij het optimaliseren van websites, e-mailnieuwsbrieven en online advertenties. Door hypotheses te testen op jouw websitegebruikers, kun je achterhalen welke variant (A of B) van een pagina beter converteert. Een A/B-test wordt gedaan met een tool zoals Optimizely, Google website optimizer of Visual website optimizer. Deze tools helpen je bij het inregelen van een A/B-test en zorgen dat de varianten verdeeld worden over de gebruikers.

 

Een A/B-test is een manier om erachter te komen welke aanpassing werkt en welke aanpassing niet bijdraagt aan het verbeteren van jouw conversie.

Beeldmerk

De afbeelding binnen een logo. Niet elk logo heeft een beeldmerk, denk aan merknamen zoals Coca-Cola. Niet alle beeldmerken zijn voorzien van een tekst, denk aan merken als Shell en Nike. De merknaam wordt echter alleen weggehaald als het merk dusdanig sterk en herkenbaar is dat dit kan.

Bestemmingspagina

Bestemmingspagina is een pagina waar bezoekers binnenkomen op je website. Dit hoeft niet de homepage te zijn, maar kan in principe iedere pagina zijn binnen de website. In Google Analytics is een speciaal rapport dat laat zien via welke pagina’s bezoekers de website binnenkomen. Website optimalisatie trajecten beginnen vaak bij een analyse van landingspagina’s in combinatie met bouncepercentages.

Betaalde zoekresultaten

Betaalde zoekresultaten zijn de advertenties, die bovenaan of rechts van de organische zoekresultaten van Google verschijnen na een zoekopdracht. Je advertenties in Google beheer je met Google’s eigen programma: Google Adwords

Bouncepercentage of Bounce rate

Bouncepercentage (of bounce rate in het Engels) zegt hoeveel bezoekers op een pagina komen en daarna geen andere pagina binnen de website bekijken, maar direct de site verlaten. Bouncepercentage en bestemmingspagina’s worden vaak met elkaar genoemd. Heb je een pagina waar veel bezoekers komen, maar het bouncepercentage hoog is. Dan verlaten veel bezoekers jouw site al na het zien van die bestemmingspagina. Dit is een belangrijk gegeven en biedt vaak ruimte voor verbetering.

Conversie

Conversie betekent omzetting. Van een websitebezoeker een aankoper maken is een conversie, maar van een bezoeker een nieuwsbriefabonnee maken is ook een conversie. Binnen online marketing wordt vaak gesproken over mini-conversies en conversies. Vaak heeft een webshop meerdere mini-conversies zoals leads genereren door middel van e-mailadressen werven voor de e-mailnieuwsbrief. Een andere mini-conversie is het aanvragen van een offerte of een whitepaper. Een ‘normale’ conversie is het doen van een aankoop van een product. Iedere website bepaalt zijn eigen mini- en normale conversies.

Conversie-optimalisatie (concept)

Conversie-optimalisatie betekent verbeteren van de conversie, ofwel conversion ratio optimizing (CRO). Maak van bezoekers zoveel mogelijk klanten door het verbeteren van je website. Door het optimaliseren van je website

 

 

Een conversie kan zijn een aankoop van een product

Crossmediaal

Communicatie of marketing die over verschillende soorten media heen gaat.

CSS

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS) stijlbladen zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina’s los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Zo kan voor de hele website een opmaak vastgelegd worden, zonder dat individuele componenten allemaal opgemaakt hoeven te worden.

Digital Marketing

Digital marketing is de promotie van een product, dienst of merk via één of meer vormen van elektronische media. Digital marketing verschilt van traditionele marketing omdat het gebruik maakt van kanalen en methoden die de organisatie de mogelijkheid geven om marketing campagnes te analyseren en hierbij dus te begrijpen wat wel en wat niet werkt. Dit alles in real time.

E-mailmarketing

E-mailmarketing is een vorm van direct marketing die e-mail gebruikt om commerciële of fondsenwervende boodschappen naar een doelgroep te sturen. In de breedste zin kan elke e-mail die is gestuurd naar een potentiële of huidige klant worden beschouwd als e-mailmarketing, maar deze term wordt normaal gebruikt om te verwijzen naar:

  • Het sturen van e-mails met als doel het verbeteren van de relatie van een onderneming met zijn huidige of oude klanten en om klantloyaliteit en herhaal aankopen te vergroten.
  • Het sturen van e-mails met als doel om nieuwe klanten te werven of om oude klanten te overtuigen iets onmiddellijk te kopen.
  • Toevoegen van reclame in e-mails die door andere bedrijven naar hun klanten worden gestuurd.

Engagement

Bij engagement gaat het om het opzetten van een (online) dialoog tussen mensen. Hierbij is niet alleen naar de aanwezigheid van de dialoog belangrijk, maar ook de mate van betrokkenheid van de doelgroep bij die dialoog.

Funnel

Funnel is een stappenproces van enkele pagina’s die leiden naar bijvoorbeeld een verkoop. Een voorbeeld is een bestelformulier dat uit verschillende stappen bestaat zoals een betaalgegevens stap, een overzicht van de producten in het winkelmandje en het aanmaken van een account. Alle stappen samen vormen een funnel. Een funnel kan ook een groter proces beslaan zoals de start van een website bezoek tot en met het aankoopproces. De definitie van een funnel is dus variabel, maar bestaat altijd uit meerdere stappen richting een einddoel.

Funnel verbetering

Funnel verbetering houdt in dat gekeken wordt naar hoe bezoekers het einddoel halen op de website en vervolgens wordt door middel van verschillende aanpassingen dit proces zo optimaal mogelijk aangeboden. Funnel verbetering hoort vaak bij een website optimalisatie traject.

Google Adwords

Google Adwords Is een dienst van Google om advertenties te maken die getoond worden binnen de zoekresultaten van Google. De Engelse term voor zoekmachine adverteren is Search Engine Advertising oftewel SEA.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om bezoekersgegevens en bezoekersgedrag van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Google Analytics maakt het mogelijk om gemakkelijk rapportages en dashboards te maken en delen met anderen. Belangrijke cijfers zoals verkopen, nieuwsbrief-aanmeldingen, bezoekers per pagina en online marketing bronnen zijn direct inzichtelijk.

Google Search Console

Google Search Console is een dienst van Google om beter inzicht te krijgen in hoe Google jouw website indexeert. Ook geeft Google Search Console inzicht in de organische zoekwoorden waarop jouw website wordt getoond. Google Search Console heette tot voor kort Google Webmastertools.

Google Tag manager

Google Tag manager is een dienst van Google die het voor een marketeer gemakkelijk maakt om stukjes code te publiceren op de website zonder tussenkomt van een IT afdeling.

HTML

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het internet.

Huisstijl

Een consistente presentatie naar buiten toe. De huisstijl is vaak de eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling van het bedrijf. Hierin worden twee definities gebruikt.

De Corporate Identity
Een huisstijl wordt ook wel corporate identity genoemd. In die definitie gaat het over de stijl van het huis, wat verder gaat dan visuele zaken. Hierin gaat het óók over communicatie en het gedrag van de organisatie en haar medewerkers. Deze 3 elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject. Eén of meerdere van deze elementen wordt binnen een huisstijl vaak verwaarloosd, wat noodlottige gevolgen kan hebben voor de onderneming. Enkel een goed design is dus niet genoeg voor een sterke corporate identity.

De Korte Definitie
Hierin zien we de huisstijl enkel als de visuele identiteit van een organisatie. Het betreft dan uitsluitend het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit: naam, logo, kleur, typografie, vormtaal en fotografie. Al deze elementen worden consistent gebruikt in presentaties, op drukwerk, bedrijfskleding en online communicatie uitingen. Het gevaar van deze korte definitie is dat de elementen communicatie en gedrag worden vergeten.

Imagineering

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden ‘imagination’ (verbeelding) en ‘engineering’ (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij de imagineer tracht de band tussen organisatie en doelgroep door middel van beleving te versterken. Hierbij wordt de boodschap niet alleen via tekst op een rationele manier overgedragen, maar ook via andere zintuigen.

interactive marketing

Interactive marketing is een trend die zich nog steeds ontwikkeld. Hierbij verplaatst marketing als een transactie-tool naar een mogelijkheid tot dialoog. Interactive marketing bevat de mogelijkheid om een individu aan te spreken en hierbij van hem/haar een reactie te verkrijgen én te laten onthouden. Zo kun je dit individu nogmaals aanspreken op een manier die inspeelt op zijn/haar unieke reactie.

Interactive marketing is niet hetzelfde als online marketing, ook al wordt voor de processen van interactive marketing de internet technologie gebruikt. De mogelijkheid om te onthouden wat de consument heeft gezegd is makkelijk gemaakt als het mogelijk is om klantinformatie online te verzamelen en te communiceren met klanten via internet. Een voorbeeld is Amazon of Facebook, waar geregistreerde gebruikers advertenties zien die aansluiten bij hun voorkeuren.

IP adres

Een IP adres is een technische oplossing ontwikkelt om o.a. op internet te kunnen. Iedere computer of bedrijfsnetwerk heeft een IP adres.

IP filter

Binnen Google Analytics is het mogelijk om een IP filter te maken. Een IP adres is een technische oplossing ontwikkelt om o.a. op internet te kunnen. Iedere computer of bedrijfsnetwerk heeft een IP adres. Het is goed om in Google Analytics het eigen bedrijfsverkeer op de website uit te sluiten van de rapporten. Kijk je bijvoorbeeld met de klantenservice de hele dag op de eigen website om klanten van juist advies te dienen, dan tellen al deze bezoeken mee als je hier niets aan doet. Door middel van een IP filter in Google Analytics tel je deze bezoekers niet mee. Let wel op dat je dit in een aparte weergave doet.

Javascript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.

Kleur

Een kleur bestaat uit kleurtoon, helderheid en verzadiging. Op een scherm bestaat een kleur uit Rood, Groen en Blauw. Geprint bestaat een kleur uit Cyaan, Magenta, Yellow (geel) en Key (zwart). In offset druk kan een kleur ook bestaan uit Pantone kleuren. Bij interieur/verf wordt gewerkt met RAL-kleurnummers.

De theoretische definitie van kleur
In absolute duisternis ziet de mens niets en dus ook geen kleur. Kleuren zijn alleen waarneembaar als er licht is. Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door zijn golflengte (of de samenstelling van verschillende golflengtes waaruit het licht is samengesteld.

Landingspagina

Landingspagina is een pagina waar bezoekers binnenkomen op je website. Dit hoeft niet de homepage te zijn, maar kan in principe iedere pagina zijn binnen de website. In Google Analytics is een speciaal rapport dat laat zien via welke pagina’s bezoekers de website binnenkomen. Website optimalisatie trajecten beginnen vaak bij een analyse van landingspagina’s in combinatie met bouncepercentages.

Logo

Een logo kan bestaan uit 1 tot 3 onderdelen: de naam, een beeldmerk en/of een payoff

Dit al dan niet beschermde merk- of handelsteken is waar je de organisatie aan herkent. Een logo heeft vaak een betekenis die kenmerkend is voor de organisatie.

Merk

Ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten.

Een merk heeft verschillende functies. Het zorgt voor erkenning, herkenning en onderscheidend vermogen. Er zijn verschillende soorten merken:
Woordmerken (bijvoorbeeld Heineken)
Beeldmerken (bijvoorbeeld Shell)
Vormmerken (bijvoorbeeld Coca-Cola
Klankmerken (bijvoorbeeld Harley Davidson)
Kleurmerken (bijvoorbeeld Google)

Een merk wordt vaak vormgegeven als een logo.

Multimedia design

Het ontwerpen van (communicatie)uitingen voor verschillende media, of die voor verschillende media toepasbaar zijn. Dit kan zowel offline, online als crossmediaal.

Een multimedia designer heeft ervaring in het ontwerpen van zowel bewegend als stilstaand materiaal en kent de voor- en nadelen van de verschillende online en offline media.

Nietszeggend

Vaak vervallen mensen online in dezelfde valkuil: om het verhaal mooi te maken wordt de ene na de andere nietszeggende term gebruikt, om maar body te geven aan de website. Juist online, waar de attentiespanne laag is, is het belangrijk om je teksten concreet en duidelijk te maken. Vermijd dus nietszeggende marketing en communicatie termen, hoe mooi ze ook klinken.

Offline communicatie

De communicatie die plaats vindt op offline media, zoals een kranten, tijdschriften, boeken, events, beurzen, etc.

Online communicatie

De communicatie die plaats vindt op online media, zoals een website, social media, forums, blogs, etc. Er zijn verschillende soorten online communicatie:
Monoloog je kunt enkel zenden
Interactie je kunt de dialoog voeren
Toeschouwer je kunt enkel ontvangen
Of een combinatie van bovenstaande.

Online marketing

De vermarkting van een merk, product of dienst via online kanalen, eventueel crossmediaal.

Organische zoekresultaten

Organische zoekresultaten zijn de ‘onbetaalde’ zoekresultaten die worden getoond op basis van de zoekwoorden die gebruikers intypen in de zoekbalk, en deze worden geselecteerd aan de hand van het algoritme zodat de meest relevante “match” voor de gebruiker eerder wordt getoond dan een minder relevante “match”.

Programmeertaal

Een programmeertaal is een formele taal waarin de opdrachten die een computer moet uitvoeren, worden geschreven. Deze talen zijn anders dan natuurlijke talen zoals Nederlands en Engels, omdat code die in een programmeertaal geschreven is, maar op één manier dient te kunnen worden ‘begrepen’ door de computer. Er is dus geen ruimte voor interpretatie zoals bij natuurlijke talen.

QR-code

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response (“snel antwoord”).

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op visitekaartjes en andere communicatie-uitingen.

Revitaliseren

Bij het revitaliseren van een logo of huisstijl wordt deze opnieuw onder de loep genomen en verfrist. Letterlijk betekent revitaliseren ‘opnieuw tot leven brengen’. Het gaat hierbij om het hervinden, laten herleven én opnieuw vormgeven van het logo en de huisstijl.

Scripttaal

Een scripttaal is een programmeertaal die geschikt is voor het schrijven van scripts (kleine programmaatjes om veel voorkomende taken te automatiseren, of om een langdurige maar eenmalige taak te verrichten). Veel applicaties hebben een scripttaal; ook een besturingssysteem wordt meestal geleverd met een of meer scripttalen, terwijl er nog veel meer te installeren zijn.

SEO

‘Search Engine Optimization’ of ‘SEO’ is een bundeling van alle activiteiten die moeten zorgen voor een hogere positie binnen de organische zoekresultaten van zoekmachines. SEO (in het Nederlands zoekmachine optimalisatie) bestaat uit een technisch deel, een content deel en een linkbuilding gedeelte. Goede zoekmachine optimalisatie zorgt voor een optimale zichtbaarheid van jouw website op voor jouw belangrijke zoekwoorden.

Storytelling

Storytelling is een verhaalvorm waarin mensen van nature communiceren. Verhalen zijn een krachtig en effectief communicatiemiddel om een visie en strategie uit te dragen naar relevante doelgroepen. Storytelling brengt het verhaal van merk, organisatie en bedrijf tot leven door het verhaal te visualliseren.

Tags

Tags zijn trefwoorden of labels, gebruikt om een classificatie mogelijk maken.

Trend

Een trend is een ontwikkeling van een bepaalde richting op langere termijn.

In de modewereld worden trends vaak aangeven door modeontwerpers, maar trends kunnen ook voortkomen uit een rage waar ontwerpers dan verder op inhaken. Een trend duurt langer dan een seizoen en is altijd van invloed op het komende seizoensbeeld.

In de statistiek is een trend of (wiskundig geformuleerd) trendlijn het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling, vaak gebaseerd op historische data. Een trendlijn tracht de langere termijnbeweging als van een periode weer te geven. Deze trendlijn kan bijvoorbeeld geëxtrapoleerd worden op basis van beschikbare data. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van regressie-analyse. Een trend kan zowel stijgend als dalend zijn.

Uitlijnen

In ontwerp worden objecten, elementen en tekst op elkaar uitgelijnd. Uitlijnen kan links, gecentreerd of rechts. Hierbij worden verschillende (tekst)blokken, objecten of elementen op dezelfde lijn geplaatst.

Video-editing

Het bewerken van videomateriaal tot een filmpje. Dit bewerken kan van een simpele tekst overlay tot complexe animatie zijn.

Website optimalisatie

Website optimalisatie is een bundeling van activiteiten om je website beter te laten scoren. Zowel het realiseren van meer bezoek als het beter laten converteren van het bestaande bezoek zijn onderdelen van website optimalisatie. Veel gebruikte termen binnen website optimalisatie zijn funnel verbeteren, a/b testen, zoekmachine optimalisatie, bouncepercentages verminderen en landingspagina’s optimaliseren.

Weergaven binnen Google Analytics

Het is mogelijk om verschillende weergaven te maken binnen een Google Analytics property. Iedere weergave kan beschikken over eigen doelen, filters en gebruikers. Op die manier is het mogelijk om analyses te maken op een specifieke doelgroep binnen je website bezoekers of om een weergaven te maken waarin bepaald verkeer is uitgesloten zoals verkeer vanuit het eigen bedrijfsnetwerk. Google adviseert om in ieder geval drie weergaven te maken per property. Een ongefilterde weergave, een gefilterde weergave en een testweergave.

x

Het digitale symbool voor een kus.

Het getal 10 in Romeinse cijfers.

YouTube

YouTube is een website waar de gebruiker filmpjes kan publiceren, maar daarvoor zijn auteursrecht afstaat. De slagzin van de website is YouTube, Broadcast Yourself. YouTube werd in februari 2005 door drie medewerkers van PayPal opgericht. De website werd in 2006 eigendom van Google. Iemand die een film uploadt, kan de film voorzien van tags of labels. Filmpjes op YouTube genereren over het algemeen veel traffic.

Zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie (in het Engels ‘Search Engine Optimization’ of ‘SEO’) is een bundeling van alle activiteiten die moeten zorgen voor een hogere positie binnen de organische zoekresultaten van zoekmachines. Zoekmachine optimalisatie bestaat uit een technisch deel, een content deel en een linkbuilding gedeelte. Goede zoekmachine optimalisatie zorgt voor een optimale zichtbaarheid van jouw website op voor jouw belangrijke zoekwoorden.

Zoekresultaten

Zoekresultaten zijn de resultaten die worden getoond na het intypen van een zoekwoord in de zoekbalk door een gebruiker.

Organische zoekresultaten zijn de ‘onbetaalde’ zoekresultaten die worden getoond op basis van de zoekwoorden die gebruikers intypen in de zoekbalk, en deze worden geselecteerd aan de hand van het algoritme zodat de meest relevante “match” voor de gebruiker eerder wordt getoond dan een minder relevante “match”.

Betaalde zoekresultaten zijn de advertenties, die bovenaan of rechts van de organische zoekresultaten van Google verschijnen na een zoekopdracht. Je advertenties in Google beheer je met Google’s eigen programma: Google Adwords

Zoekwoord

Het zoekwoord is het woord of de term die een gebruiker in de zoekbalk intypt. Op basis van dit zoekwoord worden de zoekresultaten verkregen.